Prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D. (Project Director)

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta
Historický ústav
Arne Nováka 1
CZ-602 00 Brno
knoz@phil.muni.cz

Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. (Project Vice-Director)

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta
Katedra politologie a evropských studií
Křížkovského 12
CZ-779 00 Olomouc
jiri.lach@upol.cz